wika bekerjasama dengan kajima untuk kembangkan weri