kerjasama dengan sumitomo bksl kembangkan apartemen di cbd sentul city